TOPlist

Jak se v Číně nenechat podvést II.

Jan Hebnar
Jak se v Číně nenechat podvést II.

Pokračování z prvního dílu: Jak se v Číně nenechat podvést I.

Jedním z nejcennějších je vyhledání partnera v čínských Žlutých stránkách, které jsou také dostupné v angličtině. Pomocí jednoduchého zadání firmy obchodního partnera do vyhledávácího pole může prodávající odhalit některé zásadní nesrovnalosti především co se adresy týče (skutečná adresa je samozřejmě scammerovým nejpečlivěji střeženým tajemstvím). Méně sofistikovaným, ale stejně funkčním je „progooglování“ firmy obchodního partnera. Pokud daná společnost tvrdí, že je v oboru lídrem (což je tvrzení, které mají scammeři v oblibě), ale Google nenachází informace a jediná webová stránka, jejíž adresu partner poskytuje, vypadá jako z hloubi devadesátých let a angličtina je plná chyb, mějte se na pozoru. Vždy použijte dostupné vyhledavače a zjistěte si o prodávajícím maximum veřejně dostupných informací. Je vhodné mít se na pozoru v případech, kdy je prodávající podezřele rychle schopen měnit některé podstatné náležitosti obchodu jako jsou například parametry zboží, kvantita nebo způsob balení. Příliš promptní reakce na požadavky kupujícího nemusí znamenat jen flexibilitu čínského partnera, ale často také skutečnost, že tento žádný reálný obchod realizovat zájem nemá. Kupující by se měl mít rovněž na pozoru v případech, kdy je na něj ze strany prodávajícího vyvíjen přílišný nátlak na urychlené uzavření obchodu s poukazem na výjimečnou, časově omezenou slevu, poslední kusy zboží atd. Toto jednání je často podmíněno snahou scammera dostat kupujícího do tlaku a tím snížit jeho práh ostražitosti. Vždy si internetový obchod dobře rozmyslete a všímejte si podezřelého jednání prodávajícího.

Většina scammerů uvádí v rámci informací o svém „podnikání“ pouze číslo mobilního telefonu. Scammeři tak úspěšně maskují svou skutečnou adresu a spoléhají na to, že cizinec si této skutečnosti buď nevšimne, nebo neumí rozpoznat rozdíl mezi formátem čínského telefonního čísla pevné linky a mobilního telefonu. Je samozřejmé, že stejně jako kdekoli na světě mají velké a zaběhnuté společnosti v Číně vždy také pevné telefonní číslo. Pokud jej Váš nový partner nemá, je to důvod ke zbystření pozornosti. Mobilní telefonní číslo v ČLR pak poznáte tak, že začíná tímto trojčíslím:

130/1/2 China Unicom GSM

133 China Telecom CDMA

1340-1348 China Mobile GSM

1349 ChinaSat Satellite

135/6/7/8/9 China Mobile GSM

150 China Mobile GSM

51 China Mobile GSM

152 China Mobile GSM

153 China Telecom CDMA

155 China Unicom GSM

156 China Unicom GSM

157 China Mobile TD-SCDMA

158 China Mobile GSM

159 China Mobile GSM

185 China Unicom WCDMA

186 China Unicom WCDMA

188 China Mobile TD-SCDMA

189 China Telecom CDMA

V této souvislosti je rovněž vhodné ověřit si, že telefonní číslo je registrované v místě, kde prodejce udává svou adresu. K tomu Vám zdarma dopomohou stránky http://www.hao123.com/haoserver/showjicc.htm. Tento vyhledavač funguje i na mobilní telefony.

Byli jsme informováni, že většina scammerů se rekrutuje z řad jihočínských farmářů. Z toho plynou dvě skutečnosti – tito farmáři, kteří se často vydávají za generální manažery fiktivních podniků, neumí ani částečně anglicky. Proto vždy používají překladatele, nicméně tyto si najímají jen na jednotlivé zakázky (podvody). Proto pokud tomuto „manažerovi“ zavoláte na přímo, anglicky se s ním nedomluvíte. Jak již bylo řečeno, většina scammerů operuje z provincií na jihu Číny – především se pak tito soustředí v městech Xian, Luyan, Zhengzhou, Kunming a Guilin. Pokud podezřele výhodná nabídka pochází od podnikatelů z těchto měst, je zde další důvod je ke zvýšené opatrnosti. Velmi užitečná je v tomto smyslu databáze čínských scammerů společnosti Kompass na adrese http://www.kompass.com.cn/notice_en.htm. Neváhejte preventivně shlédnout, zda na ní náhodou nefiguruje firma Vašeho partnera. Ověřte si vždy, odkud Váš partner pochází, a vyzkoušejte, zda mluví anglicky.

Obecně lze doporučit před nákupem vždy zjistit co nejvíce informací o zboží, které je předmětem dodávky – vyžádejte si detailní fotografie a nespokojte se jen s těmi, které se nacházejí na webu výrobce. Pokud bude muset partner zboží nově vyfotit, máte potvrzeno, že jej má skutečně k dispozici (což má scammer pouze virtuálně). U větších zakázek je také velmi vhodné získat od partnera reference – dodal již někomu v Evropě, resp. – ještě lépe – ve Vaší geografické blízkosti? Je možno toto zboží vidět, resp. alespoň zatelefonovat jinému zákazníkovi (ne-Číňanovi) a ověřit si solidnost partnera? Vždy chtějte fotky zboží vyfocené speciálně pro Vás a vyžádejte si reference na spokojené zákazníky.

Ne všichni scammeři však chtějí pouze prodávat neexistující nebo padělané zboží. V poslední době se také množí případy těch scammerů, kteří vystupují v roli kupujících. Tito osloví české firmy s požadavkem na koupi výrobků, nabídnou skvělé platební podmínky (obvykle 40 procentní zálohu předem), nevyžadují žádné vzorky a téměř nejednají o ceně dodávky. Jedinou podmínkou je, aby česká strana přijala pozvání do ČLR (samozřejmě na vlastní náklady) a podepsala smlouvu na místě. V Číně pak tito scammeři podmíní uzavření obchodu složením určité částky (na notářské poplatky, na dárky pro úředníky, na úplatky celníkům atd.) a po složení částky z české strany podepíší (bezcennou) smlouvu. Poté se po nich slehne zem. Jednání těchto scammerů je často natolik sofistikované, že jsou si schopni pronajmout kanceláře, resp. celá patra kancelářských budov, vybavit je logem své (neexistující) firmy a během několika měsíců takto podvést řadu evropských firem. Scammer tedy může vystupovat i v roli kupujícího. Mějte to na paměti a nikdy jako prodávající neplaťte žádné peníze předem.

Konečně je pak potřeba říci, že Velvyslanectví ČR v Pekingu má velmi omezené možnosti jak pomoci občanům v situaci, kdy odeslali peníze bez záruky do ČLR a nejsou schopni je získat zpět. Z dosavadních pokusů o kontaktování čínských subjektů vyplývá, že po prvním signálu z české strany o zapojení oficiálního zastoupení ČR (pokud je vůbec spojení funkční) dojde zpravidla k zahlazování stop a ukončení činnosti, která pravděpodobně dříve či později znovu bude pokračovat pod jiným názvem a spojením. Vymáhání zaplacených prostředků prostřednictvím místních orgánů je přinejmenším časově náročné a pozitivní výsledek není zaručen. Zapojení právních subjektů do vymáhání prostředků automaticky znamená vznik nákladů, které budou s velkou pravděpodobností vyšší než je vymáhaná částka. Dbejte prosím vždy především na prevenci.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 249
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat