TOPlist

TOP10 doporučení, jak ochránit duševní vlastnictví na veletrzích v ČLR

Jan Hebnar
TOP10 doporučení, jak ochránit duševní vlastnictví na veletrzích v ČLR

Řada čínských veletrhů patří k těm největším na světě. Společně se specifickými podmínkami realizace obchodů v Číně, které se bez osobních kontaktů často neobejdou, je účast českých exportérů na podobných akcí nezbytná. Specifikem Číny je však také neuspokojivá ochrana práv z duševního vlastnictví a relativně nižší respekt, kterým se tato práva v (nejen) podnikatelské společnosti těší. Proto jsme se ve spolupráci s IPR Helpdesk China pokusili sestavit TOP10 základních doporučení, které by měli čeští podnikatelé na veletrhu respektovat:

  • Každý vystavovatel z ČR si musí uvědomit, že v Číně je naprosto nezbytné registrovat všechna práva duševního vlastnictví, která jsou spojena s vystavovaným zbožím. Základní pravidlo čínského systému práv ochrany práv duševního vlastnictví zní žádná registrace = žádná ochrana. Na rozdíl od ČR je možno v ČLR registrovat i autorská práva a tím získat výhodnější postavení v případném sporu.
  • Lze doporučit, aby měl vystavovatel pro případ eventuálního sporu notářsky ověřené potvrzení o tom, že je skutečným vlastníkem daného práva duševního vlastnictví. Zároveň je vhodné obstarat si notářsky ověřené potvrzení, že vystavovatel je oprávněn za danou firmu vystupovat.
  • Před samotným veletrhem je vhodné obstarat si katalog s vystavovateli a alespoň zběžně prohlédnout webové stránky těch, kteří se v minulosti již deliktů v oblasti IPR dopustili. Pokud není katalog vytištěn, organizátoři veletrhu by měli mít k dispozici alespoň předběžné seznamy vystavovatelů.
  • Předem si zjistit, kde se nachází centrum pro uplatnění stížností (complaint center). Toto centrum musí veletržní správa podle čínské legislativy zřídit na veletrzích, které trvají více než 3 dny za předpokladu, že o to požádá místní úřad odpovědný za dozor nad veletrhy.
  • Je vhodné technicky se připravit na možnost, že se na veletrhu objeví padělané zboží – lze využít mobilní telefony s fotoaparátem a digitální fotoaparáty.
  • Pokud s ohledem na porušování duševních práv vznikne potřeba dostat na veletrh právníka nebo patentového zástupce, je vhodné obstarat pro něj předem vstupenku a mít na paměti, že na některé veletrhy čínští občané (pokud nepodnikají, resp. nevystavují) vůbec nemohou.
  • Je vhodné osobně se seznámit a udržovat dobré vztahy s pracovníky centra pro řešení stížností ještě před tím, než vznikne potřeba jejich zásahu. Užitečná může být informace, zda je některý z pracovníků centra přímo pověřen dohledem nad porušováním práv duševního vlastnictví.
  • Vždy je třeba dobře zvážit, jaké materiály v rámci expozice vystavit. Zvláště pokud se tyto materiály týkají nových produktů. Vystavením nového produktu jednak vystavovatel riskuje jeho padělání v budoucnu, navíc má prezentace zboží dopad na pozdější registraci patentu – pokud je výrobek vystaven tak, že jsou jasně rozlišitelné jeho inovativní prvky, může to v budoucnu ohrozit registraci patentu.
  • Pokud má vystavovatel podezření na nekalé úmysly podnikatelů, se kterými se na veletrhu setkává, měl by si opatřit jejich propagační materiály, odkazy na webové stránky a vizitky. Je běžné, že padělatelé používají jako zástěrku řadu neexistujících firem, spolehlivě je však odhalí společný telefon na různých vizitkách.
  • Pokud se vystavovatel na veletrhu setká s padělaným zbožím, měl by okamžitě kontaktovat centrum pro řešení stížností. Bez ohledu na to, zda se podařilo padělatele z veletrhu vypudit, je více než vhodné připravit ve spolupráci s čínským právníkem „varovný“ dopis, ve kterém je padělatel zpraven o následcích dalšího porušování vystavovatelova IPR.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 124
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat