TOPlist

Smlouva s Čínským dodavatelem. Má smysl?

Jan Hebnar
Smlouva s Čínským dodavatelem. Má smysl?

Je realitou, že i když odběratel perfektní smlouvu má, nemusí to znamenat, že se svých nároků za přijatelných finančních výdajů domůže. To je bohužel realita. Při škodě do cca 30 000 dolarů se obecně právní vymáhání škody nevyplatí (náklady na právní zastupování ji převýší). Navíc, i když nakonec žalující strana obdrží rozsudek ve svůj prospěch, čeká jí v případě nesoučinnosti žalované strany exekuce a ta je v Číně ještě složitější, než samotný proces.

Přesto, pokud smlouvu odběratel má, má v ruce další kartu, se kterou může hrát. Třeba jen proto, že dodavatel neví, zda odběratel postoupí toto soudní martirium a smlouvu tak apriory neporuší.

1) Vždy mějte písemnou smlouvu

Veškerá komunikace, která s vašim čínským dodavatelem probíhá, by měla najít ztělesnění v písemné smlouvě. Realita je však taková, že velká většina importérů žádnou písemnou smlouvu s čínským dodavatelem nemá a celý obchod se odehraje jen na základě faktury.

Takový postup je pochopitelný, ale přesto nelze doporučit. I špatná písemná smlouva je lepší, než žádná. Některé doložky (např. arbitrážní), které jsou naprosto klíčové pro hladký průběh obchodu, jsou pak platné jen v písemné podobě. To je o důvod navíc, proč písemnou smlouvu mít.

Navíc, ačkoli podobně jako v jiných právních řádech, ani podle čínského práva neplatí, že smlouva o koupi zboží musí být písemná, realita je taková, že pokud smlouva písemná není, velice těžko (resp. nemožně) se bude žalující straně prokazovat, co všechno bylo předmětem dohody, kdo komu co volal, co je objektivně akceptovatelná kvalita zboží atd. a jak se tedy v průběhu času ústní smlouva „modifikovala“.

2) Zvažte rozhodný jazyk

Smlouvu je možné napsat pouze v angličtině, pokud na to čínský partner přistoupí. Pokud ne, je možné mít smlouvu bilinguálně, ale je potřeba nezapomenout specifikovat rozhodnou jazykovou mutaci v případě sporu. Jinak je touto mutací čínština. To může být velký problém, protože čínská verze může být úplně jiná, než anglická a 90 procent odběratelů to nepozná. Ideální z hlediska jasnosti je mít smlouvu v čínštině, ale to samozřejmě vyžaduje znalost čínštiny na straně odběratele a to běžné není.

3) Zvolte rozhodné právo

Smlouva by měla obsahovat doložku o rozhodném právu, jinak bude soud pravděpodobně aplikovat právo čínské. Je pak zase otázka, zda se podaří odběrateli prosadit své právo (např. český obchodní zákoník). Na druhou stranu čínského práva se není třeba bát, čínské Unified Contract Law z roku 1993 je moderní zákon, který vychází z evropské právní tradice a českého podnikatele tak drtivá většina ustanovení nijak nepřekvapí. Obecně navíc nebývá problém v tom, jak čínské právo vypadá (vypadá skoro stejně, jako například to „naše“), ale jak se nakonec aplikuje. Je tedy možná lepší nechat standardně aplikovat čínský (rozhodčí) soud právo čínské, než špatně právo české.

4) Využijte rozhodčí doložky

Dále lze doporučit vložit do smlouvy rozhodčí doložku s preferovaným rozhodčím soudem. Čína je členem členem Newyorské konvence o výkonu arbitrážních rozhodnutí a proto vykonává rozhodnutí vydaná u mezinárodních arbitrážních soudů. Opět záleží na tom, zda je odběratelova vyjednávací pozice dostatečně silná, aby prosadil svůj preferovaný respektive „domácí“ rozhodčí soud. Na druhou stranu, opět není potřeba se obávat čínských rozhodčích soudů – největší mezinárodní čínský arbitrážní v Pekingu (China International Economic Trade Arbitration) má pobočky v Šanghaji a Shenzhenu a jeho rozhodování je obecně považováno za relativně kvalitní.

5) Pozor na doložku o příslušnosti soudu

Pokud nechcete použít rozhodčího řízení a chcete pouze určit příslušný (klasický) soud, nestanovujte soudy mimo Čínu. Možnost prosadit domácí soud např. v ČR do smlouvy je lákavá, ale problém je v tom, že Čína až na výjimky (kterou ČR není) nevykonává rozhodnutí cizích soudů (neplatí o rozhodčích soudech, viz výše). Budete tak mít rozhodnutí například českého soudu, nicméně v Číně bude mít cenu popsaného papíru. Stanovit příslušný soud mimo Čínu má smysl jen tam, kde má žalovaná strana (exekuovatelný) majetek mimo Čínu. To ale nebude v 99 procentech relevantní. Proto pokud nechcete využít rozhodčího řízení (což nelze doporučit) stanovte příslušný soud v Číně, ovšem opět ideálně ne v lokalitě, kde dodavatel sídlí (čínské soudy jsou propojeny s místní administrativou a často místní firmy „chrání“).

6) Méně je často více

Jinak tato smlouva nemusí být komplikovaná – dvě A4 textu jsou většinou plně dostačující pro specifikaci zboží (pokud je zboží složitější a specifikace vyžaduje např. nákres, je vhodné jej umístit do přílohy), dodací a platební podmínku ve smyslu viz výše.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 151
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat