TOPlist

Rozhovor: Libor Táborský, PPF Investments Consulting Co.

Jan Hebnar
Rozhovor: Libor Táborský, PPF Investments Consulting Co.

Managing Director, PPF Investments Consulting (Beijing) Co.

1) Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní podstatou Vašeho podnikání v ČLR?

Podstatou podnikání skupiny PPF v ČLR obecně jsou finanční služby. Aktivity můžeme rozdělit na dvě velké skupiny. Jedna tvoří tzv. „retailový business“, do kterého řadíme aktivity spojené s poskytováním spotřebitelských úvěrů a druhá část aktivit se řadí do skupiny „investičního bankovnictví“ s cílem vyhledávat investiční příležitosti. Tomuto podnikatelskému rozdělení odpovídá i organizační skupiny PPF, tzn. působí zde dvě rozdílné organizační struktury. V rámci investičního bankovnictví PPF Investment investovala do produktu nazývaných odborně „Destressed Assets“ nebo také „Non Performing Loans“. Česky můžeme tento druh bankovního produktu nazvat jako investování do vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, které banky prodávají při čištění svých bilancí. PPF zde nakoupila celkem 4 portfolia pohledávek, jejichž řešení se nyní dostává do závěrečné fáze. S ohledem na vstup PPF do developerské skupiny ECM v Evropě v letech 2008 až 2009, PPF v současné době rozšířila své aktivity v Číně o investice do nemovitostí, konkrétně do dvou projektů komerčních budov v Číně.

2) Jak dlouho jste v Číně?

Representative office PPF byl otevřen v říjnu 2004 a první aktivity začaly koupí portfolia špatných pohledávek na základě aukce, která se konala v červnu 2005. Já konkrétně jsem v Číně právě od roku 2005.

3) Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání v Číně?

Jako pozitivní stránky podnikání v Číně vidím velký počet investičních příležitostí a velkou pracovitost Číňanů.

4) Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání v Číně?

Mezi negativní stránky řadím velkou konkurenci a to jak domácí, tak zahraniční. Všechny významnější zahraniční firmy jsou dnes na trhu přítomny, což vytváří vyšší konkurenční prostředí. Další negativní stránkou je nestabilní legislativní prostředí, tj. pravidla a regulace pro jednotlivé typy podnikání se mění velmi často a rychle, což může mít negativní vliv na výsledek podnikání.

5) Je pro vás čínská kultura podnikání něčím odlišná od té „euro-americké“?

Mám za to, že zatímco v Evropě a Americe se smluvní vztahy v podnikání staví pečlivě na základě velmi složitých, propracovaných a mnohostránkových smluv, v Číně daleko víc převládá a je dokonce nutné pro budoucí úspěch navázat a vytvořit “přátelský vztah”, tzv. “guangxi”. Bez navázání takového vztahu se zde nepodaří nic a Číňané ho staví nade všechny smlouvy. To ve finále ale vede I k tomu, že narychlo vytvořený obchodní vztah podložený kontraktem velmi často neberou obchodní protipartneři vážně a necítí se jím být zavázání. To občas ztěžuje předvídatelnost vývoje nových projektů. Setkal jsem se osobně i s případem, kdy – přestože bylo něco rychle ujednáno a potvrzeno smlouvou – za dva dny to neplatilo, jelikož protistrana si vše rozmyslela a chtěla znovu zasednout ke stolu a negociovat o nových podmínkách. Přitom to považovali za zcela normální jev a divili se, když jsme se odvolávali na předchozí smlouvu. S ohledem na složitost takového vztahu a těžko odhadnutelné době řešení prostřednictvím soudu, jsme nakonec znovu zasedli ke stolu a renegociovali již jednou uzavřenou dohodu… Proto se občas podnikání v Číně může jevit jako velmi dobrodružná záležitost.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 176
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat