TOPlist

Rozhovor: Jiří Štichauer, Mariva Consulting

Jan Hebnar
Rozhovor: Jiří Štichauer, Mariva Consulting

Ředitel firmy Mariva Consulting

1) Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní podstatou Vašeho podnikání v ČLR?

Hlavním záměrem podnikání mé firmy v Číně je pomoc převážně českým firmám jak při vstupu na čínský trh, tak i při vlastním podnikání. Začíná to pomocí při vyhledání vhodného místního obchodního partnera, hodně navštěvuji místní firmy, ve kterých jménem zahraničních subjektů jednám o podmínkách vzájemné spolupráce, provádím kontrolu kvality zboží v průběhu výroby a před expedicí. Také bohužel řeším případy, kdy se obchodní spolupráce dostala do potíží a firmy neví jak ve spolupráci s místními obchodními partnery dále postupovat.

2) Jak dlouho jste v Číně?

Do Číny jsem poprvé přijel v roce 1999 studovat čínštinu, kterou jsem již předtím několik let studoval v Praze. Pohybuji se zde již tedy jedenáctým rokem. Nejprve jsem pracoval v česko-čínském společném podniku na výrobu křišťálového skla u Šanghaje, dále jsem několik let pracoval v Pekingu pro překladatelskou firmu Skřivánek a od minulého roku se plně věnuji poskytování služeb zahraničním podnikům v rámci podnikání mé firmy.

3) Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání v Číně?

Pozitivním rysem je, že s rozvojem Číny a růstem kvality výrobků rostou i možnosti vzájemné spolupráce. Dříve sem zahraniční podnikatelé jezdili nakupovat jednoduché zboží, např. boty, ponožky, atd., dnes je možné zde za relativně příznivé ceny nakoupit technologicky vyspělejší výrobky, např. elektroniku, různé jednodušší stroje, nářadí, atd. Dalším pozitivem je zvyšující se čínská poptávka po zahraničních, zejména technologicky vyspělých, výrobcích, které zdejší firmy neumí vyrobit, nebo jejich kvalitě místní firmy tolik nevěří. To se týká např. strojů se složitými řídícími systémy, měřících přístrojů, luxusních výrobků, ale i služeb, realizace projektů na klíč, atd. V těchto oblastech mají hodně co nabídnout i české firmy. Výrazně kladným trendem poslední doby je stále větší chuť čínských firem jednat o možnostech společných investic v ČR, nebo na jiných evropských trzích. Na příliv těchto investic je třeba se dobře připravit, protože Číňané, kteří si dobře uvědomují svou rostoucí důležitost na světových trzích, nedají nic zadarmo.

4) Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání v Číně?

Podnikání v Číně začíná být složitější. Místní firmy si více vybírají s kým a za jakých podmínek obchodovat, jednání se prodlužují, ceny výrobků v porovnání se světem se srovnávají, je třeba pečlivěji vyhledávat a prověřovat místní firmy, se kterými je možné dlouhodobě a výhodně spolupracovat. Každá obchodní transakce se i s dlouhodobým místním partnerem stává originálem, veškeré podmínky se musí projednávat znovu a znovu. Častým jevem nahrávajícím výše uvedenému je obecně malá jazyková, odborná i kulturní připravenost českých podnikatelů na podnikání v Číně. Mezi problémy, se kterými se často setkávám, dále patří snaha o odlišný výklad již podepsané dohody, schovávání nekvalitních výrobků mezi kvalitními, snaha o silové řešení sporů, tendence měnit ceny v průběhu spolupráce, zvyšující se požadavky na platební podmínky, snaha o upřednostňování místních firem při výběrových řízeních, atd.

5) Co Vám i po tolika letech strávených v Číně může Čína nabídnout, co vás motivuje zde i nadále žít a podnikat?

Čína je země, kde se pořád něco děje, země, která člověka nenechá vydechnout. V dobrém i špatném. Mám možnost se prostřednictvím svého podnikání setkávat se zajímavými lidmi, hodně cestuji po Číně a seznamuji se se situací v různých oborech. Baví mě pomáhat českým firmám úspěšně podnikat v Číně. Moc se mi líbí chodit relaxovat do pekingských parků, protože podle mého názoru jsou to poslední oázy čínských tradic ve světě byznysu a konzumu, který je vidět všude kolem nás. Zkrátka, Čína se stává místem, kam se s důvěrou i obavami dívá celý svět a myslím si, že je důležité a poučné zde být, vidět vše na vlastní oči a předávat objektivní informace lidem, kteří o to mají zájem.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 671
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat