TOPlist

Reforma DPH v Číně – reálné snížení daní?

Jana Emerencie Kostrhunová
Reforma DPH v Číně – reálné snížení daní?

V říjnu 2011 Čína oznámila zahájení pilotního programu testujícího novou reformu zdanění, která je založena především na nahrazení obchodní daně daní z přidané hodnoty. Obchodní daň se v současném čínském systému týká hlavně zdanění služeb a prodeje nemovitostí, DPH se týká prodeje a importu zboží, pokud není dovoz od daně osvobozen zvláštním zákonem, a služeb, které se přímo týkají výroby daného zboží, jako jsou například opravy atd. Tato reforma je součástí dvanáctého pětiletého plánu a její implementace v praxi začala na začátku letošního roku v Šanghaji. Od prvního července byl pilotní program spuštěn také v Pekingu. Reforma se týká hlavně moderních odvětví, jako je výzkum a vývoj, informační technologie, logistická podpora, pronájem movitého majetku, poradenství atd.

Tato reforma DPH je namířená hlavně na eliminaci možnosti dvojitého zdanění způsobeného koexistencí obchodní daně a daně z přidané hodnoty. To bylo způsobeno tím, že obchodní daň zaplacená za provedené služby nemohla být odečtena plátci DPH a tím docházelo k většímu zdanění subjektů než bylo vhodné. Dalším cílem reformy je také zjednodušit vyměření daní podnikům, kterých se týká simultánně jak obchodní daň například z prodeje nemovitosti, tak i daň z přidané hodnoty. Jako příklad je možné uvést prodej domu zatíženého obchodní daní, se kterým se prodával i nábytek, jehož prodeje se pro změnu týkalo zdanění na základě DPH.

Jak již bylo řečeno, v současném daňovém systému je většina transakcí zdaněna v režimu DPH nebo na základě obchodní daně. Současná výše DPH je 17 % na prodej a import většiny produktů a 13 % na produkty jako jsou zemědělské výrobky, knihy, topení, vodné atd., kterých se týká snížená sazba DPH. Plátci DPH jsou rozděleni na všeobecné plátce DPH, kterých se týkají výše zmiňované sazby a malé plátce DPH, pro které je vyměřena sazba ve výši 3 %. I když je sazba pro malé plátce menší, tak se firmám s výrazným obratem vyplatí status všeobecného plátce, neboť jim umožní odpočet DPH na vstupu od DPH na výstupu a díky možnosti vydávat daňové doklady jim zajistí i větší důvěryhodnost a rozšíření jejich potencionální klientské základny.

Reforma založená na oběžníku 110 upravujícím národní reformu o DPH a na oběžníků 111 zaměřeném na implementaci pilotního programu v Šanghaji, nahradila jak už bylo řečeno obchodní daň daní z přidané hodnoty. V praxi to tedy znamená, že se daně ve výše zmiňovaných cílových sektorech, jejichž zdanění spadalo pod obchodní daň, budou v pilotních městech vypočítávat na základě DPH. Daň na pronájem movitého majetku se zvětší z 5 % na 17 %, daň na transport se zvětší ze 3 % na 11 % a daň na výzkum a vývoj, kulturu, informační technologie, logistickou podporu a konzultační služby se zvětší z 5 % na 6 %.

Teoreticky by se měly daně po zavedení této reformy zmenšit, neboť obchodní daň zdaňuje celkovou cenu výrobku v každé fázi dodavatelského řetězce, zatímco DPH bude zdaňovat pouze „přidanou hodnotu“ výrobků v průběhu produkce. Tím pádem nebude zdaňován celkový obrat firmy, ale jen navýšení ceny produktu o jeho přidanou hodnotu. Celkové snížení daní se ve většině případů potvrdilo a bylo pozorováno u asi 129 000 společností, které byly zapojeny do pilotní reformy v Šanghaji. V současném systému se obchodní daň odvedená za služby nemůže odečíst v rámci DPH, a tak většina všeobecných plátců DPH zpozorovala snížení daňového zatížení hlavně díky rozšířené oblasti působnosti odpočtů DPH na vstupu. Podle informací zveřejněných Šanghajskou místní správou se daňové zatížení snížilo v prvním kvartálu roku 2012 o 2 miliardy RMB, což je asi 6,5 miliard CZK. Dále se celková daňová povinnost u asi 88 000 malých plátců DPH v Šanghaji snížila až o 40 %, což je způsobeno snížením spotřební 5-ti procentní daně na pouze 3 % DPH.

Existují ale i sektory, ve kterých se zdanění zvýšilo. Toto bylo způsobeno hlavně problematickým odpočtem DPH na vstupu způsobeným implementací pilotní reformy pouze v některých sektorech a narušením odpočtového mechanismu. Jedním z nejvíce postižených sektorů je ten logistický. Hlavním důvodem pro zvýšení daňové zátěže až u 63,9 % dotazovaných firem je zvýšení daně ze 3 % na 11 % a také to, že firmy nakupují drahé vybavení jako například lodě jen jednou za 20 let. Tím pádem jsou jejich odpočitatelné položky HDP tvořené pouze náklady na paliva a opravy, které mohou být odpočteny, ale které tvoří celkově pouze 40 % nákladů. Zbytek, tedy 60 %, je vynakládán na pracovní sílu, pronájem nemovitostí a pojistné, které nepatří mezi odečitatelné položky. Šanghajské úřady se snaží situaci řešit dotacemi a v současné době zkoumají i dopad na další podobné sféry jako je komunikační, finanční a pojišťovací sektor.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 520
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat