TOPlist

Market Access Strategy

Jan Hebnar
Market Access Strategy

V prostorách Delegace EU v Pekingu se v pátek 19. listopadu uskutečnil Market Access Workshop, jehož součástí byla prezentace evropské strategie přístupu na trhy (Market Access), MA týmů a s ní spojená diskuze na toto téma. Prezentace se ujal Matthew Baldwin, ředitel Market Access and Industry z DG Trade Brusel, a jeho kolegyně Chiara Miglioli.

Matthew Baldwin se ve své prezentaci věnoval především zhodnocení současné situace v oblasti mezinárodního obchodu a zahraničních investic. Uvedl, že hlavním zdrojem investic je v současné době okolo 5 milionů amerických a japonských firem. V souvislosti s tímto trendem zdůraznil potřebu zasadit se o naplňování uzavřených dohod a otevřenost zahraničních trhů prostřednictvím politického partnerství s vládami jednotlivých zemí.

Chiara Miglioli pak představila Market Access strategii DG Trade ve spolupráci s Evropskou komisí. První koncept MA strategie byl vypracován již v roce 1996 na základě multilaterálních a bilaterálních dohod, které měly vést k odstranění obchodních bariér, především netarifních. Většina jednání však byla neúspěšných. V roce 2006 na MA strategii navázala Global Europe Strategy, která za cíl stanovila zefektivnění přístupu na trhy třetích zemí, nárůst obchodních směn prostřednictvím multi- a bilaterálních dohod společně s větší transparentností a srozumitelností obchodních vztahů. Jedním z hlavních pilířů projektu je podpora malého a středního podnikání. V rámci strategie bylo identifikováno více než 200 bariér ve 30 zemích, na jejichž základě byly vypracovány tzv. key barriers exercise sheets. V případě Číny bylo identifikováno 12 hlavních bariér vstupu na trh, z nichž některé jsou:

  • Porušení ujednání v rámci dohody GATS v poštovních a kurýrních službách
  • Problematika původních inovací (viz předchozí čísla Newsletteru)
  • Dvojí regulace výběrových řízení v oblasti lékařského zařízení
  • Standardy v zabezpečení IT
  • Omezení exportu v oblasti surovin
  • NDRL (National Drug Reimbursemenst list – seznam farmaceutických výrobků)
  • Sanitární a fytosanitární opatření
  • Diskriminační tendence v oblasti pojištění
  • Prosazování ochrany práv duševního vlastnictví a další

Projekt funguje na bázi spolupráce čtyř partnerů – Evropské Komise, členských států EU a evropských podniků – a v rámci tzv. Market Access Teams (MAT) ve třetích zemích. MAT pak tvoří příslušní členové velvyslanectví, delegací a podniků. V Číně má MAT 22 členů.

Podnikatelé se na strategii mohou podílet tak, že prostřednictvím formuláře v registru stížností na webových stránkách MAS www.madb.europe.eu zadají specifikaci překážky, na kterou při svých obchodních aktivitách na třetích trzích narazili. Z těchto podnětů pak vychází týmy, jež působí v konkrétní oblasti na vládní úrovni. V případě Číny MAS využívá silného vlivu Obchodní komory EU v Číně a vztahů s čínským Ministerstvem obchodu. Na stejné webové adrese jsou zpřístupněny databáze obchodních bariér, konkrétní příklady, kterými se MAS zabývalo či aktuálně zabývá, statistiky a také průvodce formalitami, spojenými s importem na trhy třetích zemí. K některým z nich se však dostanou pouze subjekty vstupující do systému prostřednictvím internetového připojení zprostředkovaného providerem lokalizovaným v jedné z 27 členských zemí nebo oficiální zástupci těchto zemí bez ohledu na lokalitu. Přidanou hodnotou projektu je pak znalost bariér a řešení problémů s nimi spojenými. Okolo 30 takovýchto případů se ročně podaří vyřešit. Přestože hlavním cílem strategie je zvýšit vývoz a investice na čínský trh i tok informací a akce směřují především z EU do třetích zemí, Chiara Migliori zmínila, že v Číně MA strategie může do určité míry fungovat jako promotér čínských společností v EU. Může napomoci především státem vlastněným podniků, které nejsou oprávněné přímo vstupovat na zahraniční trhy.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 978
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat