TOPlist

Jak na víza do ČLR?

Jan Hebnar
Jak na víza do ČLR?

Vízové téma je jednou ze „stálic“ dotazů podnikatelů mířících pracovně do ČLR. Ačkoli spadá do kompetence velvyslanectví ČLR v Praze a doporučujeme si uvedené informace pro každý pád ověřit přímo na jeho konzulárním úseku, v tomto textu se pokusíme shrnout veškeré potřebné kroky, které je k získání víza třeba podniknout. Dle informací velvyslanectví Čínské lidové republiky se běžná víza dělí do těchto kategorií:

L – Turistické vízum a vízum udělované pro účel návštěvy příbuzných vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem turistiky, návštěvy příbuzných či jiných osobních záležitostí

F – Obchodní vízum vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy, výzkumu, vyučování, obchodu, výměny v oblasti vědy, technologií, vzdělání, kultury a sportu, za účelem návštěvy obchodních veletrhů a výstav, za účelem krátkodobého studijního pobytu či aspirantury, a to na dobu ne delší než 180 dní

X - Studentské vízum vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem studia přesahujícího 180 dní

Z – Pracovní vízum vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem práce, a rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí

G – Tranzitní vízum vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří přes Čínu tranzitují do jiné země či jiného regionu

C – Vízum pro členy posádky letadel, lodí, vlaků atd. vydáváno členům posádky letadel, lodí, vlaků atd.

J – Novinářské vízum vydáváno zahraničním novinářům; novinářské vízum se dělí na dvě kategorie: vízum J-1 a vízum J-2. Vízum J-1 je vydáváno zahraničním novinářům a rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí při jejich dlouhodobém přidělení ve funkci novináře v Číně. Vízum J-2 je vydáváno novinářům, kteří vstupují do Číny za účelem krátkodobého novinářského působení. O vystavení víza je třeba zažádat podáním vyplněné oficiální žádosti, která je v českém jazyce od ledna 2011 k dispozici na stránkách čínského velvyslanectví v České republice.

Dokumenty, které je k žádosti nutné přiložit, se liší podle kategorie víza, o které žádáme. Níže uvádíme kompletní seznam potřebných dokumentů pro nejčastější vízové typy – L, F, Z.

Turistické vízum (Typ L):

• 1x vyplněný formulář „Žádost o vízum“
• 1x současná barevná fotografie pasového formátu – nalepit na formulář
• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 měsíců po návratu a s min. 2 volnými stránkami pro vízum
• fotokopie letenky tam i zpět (zakoupené nebo rezervace)
• fotokopie pasu (strana s fotkou)
• u cizích státních příslušníků je požadováno předložení originálu a fotokopie povolení k pobytu v ČR
• Nezletilí do 16 let navíc předloží: kopie rodného listu, notářsky ověřený souhlas rodičů s vycestováním dítěte do ČLR, pokud dítě cestuje s jedním z rodičů, postačí notářsky ověřený souhlas rodiče, který necestuje.
• Cestování do Tibetu: pro vstup do Tibetu potřebujete povolení ke vstupu, tzv. Tibet permit. Pro jeho získání kontaktujte Tourism Administration of the Tibet Autonomous Region (tel. 0086-891- 6834313, fax. 0086-891-6834632) a při žádosti o vízum předložte vízovou notifikaci „Visa Notification Form“ vydanou tímto úřadem.
• Standardní turistické vízum je jednovstupé s max. délkou pobytu 30 dní.
• Kromě těchto základních dokumentů může být podle potřeby požadováno předložení i dalších doplňujících dokumentů.

Obchodní vízum (Typ F):

• 1x vyplněný formulář „Žádost o vízum“
• 1x současná barevná fotografie pasového formátu – nalepit na formulář
• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 měsíců po návratu a s min. 2 volnými stránkami pro vízum
• fotokopie letenky tam i zpět (zakoupené nebo rezervace)
• fotokopie pasu (strana s fotkou)
• pro krátkodobé jedno či max. dvouvstupné vízum – zvací dopis partnerské organizace v Číně (na zvacím dopisu musí být uvedeny informace o zvoucí organizaci, o zvané osobě – její jméno, národnost a číslo pasu, účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy Číny, razítko zvoucí organizace a podpis osoby, jež dopis vydává) – postačí též naskenovaná kopie pozvání
• pro dlouhodobější a vícevstupné vízum – oficiální notifikace čínského pravomocného orgánu pro vydání víza (název notifikace v čínském jazyce „被授 权单位邀请函“nebo „邀请确认函“)
• u cizích státních příslušníků je požadováno předložení originálu a fotokopie povolení k pobytu v ČR
• Kromě těchto základních dokumentů může být podle potřeby požadováno předložení i dalších doplňujících dokumentů.

Pracovní vízum (Typ Z):

• 1x vyplněný formulář „Žádost o vízum“ a 1x vyplněný doplňující část k žádosti o vízum
• 1x současná barevná fotografie pasového formátu – nalepit na formulář
• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 měsíců po návratu a s min. 2 volnými stránkami pro vízum
• fotokopie pasu (strana s fotkou)
• originál a fotokopie oficiální notifikace čínského pravomocného orgánu „被授权 单位邀请函“nebo „邀请确认函“
• originál a fotokopie pracovního povolení „Alien Employment Licence of the People´s Republic of China“ 中华人民共 和国外国人就业许可证书
• originál a fotokopie zdravotního certifikátu „Foreigner Physical Examination Form“, testu na HIV a syfilis
• u cizích státních příslušníků je požadováno předložení originálu a fotokopie povolení k pobytu v ČR
• Kromě těchto základních dokumentů může být podle potřeby požadováno předložení i dalších doplňujících dokumentů.

Podání žádosti

Žádost může žadatel podat osobně nebo v zastoupení. Osobní účast je vyžadována při žádosti o dlouhodobější turistické vízum nebo obchodní vízum, vícevstupové obchodní vízum, pracovní vízum, studijní vízum, novinářské vízum a vízum pro cizince, který není držitelem trvalého pobytu v ČR. Pro podání žádosti v zastoupení není nutná plná moc. I v případech, kdy je podání žádosti v zastoupení možné, může Konzulární oddělení dodatečně vyžadovat osobní návštěvu žadatele o vízum. Žádosti nelze zasílat poštou.

Lhůta pro vyřízení víza

Turistická víza a obchodní víza jsou většinou vyhotovena do 5 pracovních dnů, pracovní a studijní víza do 10 pracovních dnů, tato lhůta je však orientační. Po kladném posouzení je možné vyhotovit turistická a obchodní víza za příplatek i s předstihem, a to buď do 2-3 pracovních dnů nebo do následujícího dne.

Platba za vízum

Platba za víza se provádí až po podání žádosti o vízum, a to výhradně v hotovosti u ČSOB (na kterékoliv její pobočce). Nelze platit předem, bankovním převodem ani bankovním příkazem k úhradě. Při vyzvednutí je nutné předložit originál Potvrzení k vyzvednutí víz, originál Pickup form (oba doklady jsou žadateli o vízum předány po přijetí jeho žádosti na Konzulárním oddělení) a originál dokladu o zaplacení vízového poplatku z ČSOB s uvedeným variabilním symbolem, který je každému žadateli přidělen při podání žádosti o vízum. K vyzvednutí víza může být pověřena i jiná osoba, která musí Konzulárnímu oddělení odevzdat originály výše uvedených dokladů potřebných k vyzvednutí víza.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 903
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat