TOPlist

Dvanáctá čínská pětiletka 2011-2015

Jan Hebnar
Dvanáctá čínská pětiletka 2011-2015

4. března 2011 schválilo Všelidové shromáždění dvanáctý pětiletý plán rozvoje čínské ekonomiky pro roky 2011 až 2015. Dvanáctý plán staví na půdorysu naznačeném již v jedenácté „pětiletce“. Velký důraz je kladen na ochranu životního prostředí a podporu rozvoje spotřebitelské poptávky, nicméně nejsou opomíjena ani tradiční témata – rozvoj průmyslu a investice do infrastruktury. V novém plánu se výslovně nehovoří o potřebě snížit orientaci čínské ekonomiky na export, přesto lze říci, že některé konkrétní navržené kroky (např. výrazné zvýšení minimální mzdy) k tomuto cíli bezpochyby směřují. Mezi nejdůležitější ukazatele nového plánu lze zařadit:

Velký důraz je kladen na ochranu životního prostředí a podporu rozvoje spotřebitelské poptávky, nicméně nejsou opomíjena ani tradiční témata – rozvoj průmyslu.

Ekonomické cíle

 • Růst HDP v průměru o 7 procent ročně
 • Vytvoření 45 milionů pracovních míst (v městských oblastech)
 • Udržení nezaměstnanosti pod 5 procenty
 • Stabilní (udržitelný) vývoj cen

Hospodářská restrukturalizace

 • Zvýšení domácí spotřeby (spotřebitelské poptávky)
 • Zvýšení podílu sektoru služeb na tvorbě HDP (o 4 procenta na 47 procent)
 • Míra urbanizace 51,5 procenta (zvýšení o 4 procentní body)
 • Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 2,2 procenta HDP
 • Zvýšení počtu nově registrovaných patentů (3,3 na 10.000 lidí)

Životní prostředí a čisté energie

 • Energie vyrobená z ne-fosilních paliv pokryje 11,4 procenta spotřeby
 • Spotřeba vody na vytvoření jednotky HDP bude snížena o 30 procent
 • Spotřeba energie na vytvoření jednotky HDP bude snížena o 16 procent
 • Emise oxidu uhličitého na vytvoření jednotky HDP se sníží o 17 procent
 • Pokrytí země lesy vzroste na 21,66 procenta

Zemědělství

 • Roční produkce obilí dosáhne minimálně 540 mil. tun
 • Rozloha zemědělské půdy nebude menší než 121,2 miliardy hektarů

Kvalita života

 • Počet obyvatel nepřekročí 1,39 miliardy
 • Průměrná doba dožití se zvýší o jeden rok
 • Penzijní pojištění zahrne všechny obyvatele venkova a 357 milionů obyvatel měst
 • Bude zahájena výstavba 36 milionů bytů pro sociálně slabé rodiny
 • Minimální mzda se zvýší nejméně o 13 procent každý rok

Reformy

 • Bude podporován vstup státních společností na burzu
 • Budou provedeny další reformy v monopolních odvětví ekonomiky (snadnější vstup na trh a větší konkurence)
 • Bude dále zlepšován výkon veřejné správy

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 72
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat