TOPlist

Čína a melamin ve druhém dějství

Jan Hebnar
Čína a melamin ve druhém dějství

Čína se opět potýká s problematikou závadného sušeného mléka a mléčných produktů. V několika čínských regionech byly opětovně zjištěny prodeje mléka v prášku kontaminovaného lidskému zdraví škodlivou průmyslovou chemikálií melaminem. Vedení čínského mlékárenského sdružení naznačuje, že se patrně jedná o nezlikvidované zásoby z „melaminového“ skandálu, který propukl v roce 2008. V tomto ohledu je zmiňován odhad, že v kontextu celkového množství vadných zbožových položek, zjištěných při předloňské mléčné aféře, zbývá ještě asi 100 tisíc tun sušeného mléka, jež doposud nebylo zničeno. Přitom podle vládního nařízení ze dne 14. září 2008 musí být veškeré sušené mléko obsahující melamin neprodleně likvidováno.

Melamin se v hojné míře používá při výrobě plastických hmot a hnojiv. S ohledem na značný podíl dusíku melamin přidaný do mléka uměle zvyšuje obsah proteinů a zároveň s tím zastírá zředění mléka vodou. Melamin v mléce a mléčných výrobcích může zapříčinit tvorbu ledvinových kamenů a dokonce selhání ledvin. Po požití mléka připraveného z „melaminového“ prášku zemřelo v roce 2008 nejméně šest dětí a přibližně 300 tisíc dětí onemocnělo. Melamin byl tehdy zjištěn v mléčných výrobcích 22 mlékárenských společností po celé zemi. V souvislosti se skandálem bylo 19 osob odsouzeno k odnětí svobody a 2 osoby k trestu smrti.

Na základě vládní instrukce bylo dne 1. února 2010 vysláno 8 početných inspekčních týmů do 16 provincií s vysokou produkcí mléka. Úkolem těchto týmů je provést důsledné kontroly v produkční, distribuční a prodejní síti s cílem odhalit nekalé praktiky a podvodné machinace, v jejichž důsledku se na trhu znovu vyskytují kontaminované mléčné výrobky. Tato inspekční kampaň se odvíjí velice intenzivně. Závadné zboží je urychleně stahováno z celé sítě a likvidováno. Jedná se především o sušené mléko a různé sladkosti a bonbóny, při jejichž produkci bylo použito kontaminované sušené mléko. Výskyt tohoto zboží byl potvrzen v několika čínských provinciích a autonomních oblastech: Shaanxi, Fujian, Guangdong, Jilin, Liaoning, Shanxi, Vnitřní Mongolsko, Ningxia, aj. V důsledku zjištěných nezákonných praktik již bylo několik osob zadrženo. Vyskytují se i případy úředně nařízeného uzavření mlékáren, jež přebalovaly a prodávaly nezlikvidované kontaminované sušené mléko z předloňské aféry. Namnoze jsou rovněž uvaleny vysoké finanční postihy distributorům a prodejcům závadných mléčných výrobků.

Ve světle této opakované „melaminové“ kauzy byla ustavena vládní komise k problematice bezpečnosti potravin vedená vicepremiérem Li Keqiang. V 15-členné komisi mají zastoupení na úrovni ministrů, resp. náměstků ministrů, všechny vládní orgány a instituce, jež se v rámci své působnosti zabývají danou problematikou. Úvodní zasedání komise se konalo dne 9. února 2010. V rámci následné tiskové konference vicepremiér Li oznámil, že v průběhu letošního roku bude prováděna celonárodní inspekční kampaň s cílem velice razantním způsobem prosadit dodržování všech standardů potravinové nezávadnosti. V případě zjištění nepravostí a nezákonných činů bude vůči konkrétním viníkům postupováno se „vší rozhodností“. Podle vyjádření Li Keqiang se komise zároveň zaměří na přípravu opatření, jež povedou k podstatnému zkvalitnění stávajícího systému inspekce zdravotní nezávadnosti potravin a ke zvýšení účinnosti kontrolních a monitorovacích mechanismů. Důraz bude současně kladen na četnost, důslednost a široký záběr prováděných kontrol potravinářských komodit. Provádění těchto reformních kroků by mělo vést k vyloučení rizik jakéhokoliv selhání inspekčních struktur. Zajištění nezávadnosti potravin patří k hlavním prioritám vlády ČLR v kontextu její orientace na další posílení „harmonického“ sociálního rozvoje.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 840
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat