TOPlist

Nepřímé daně

Beata Motyková, 12.4.2013 | 12. 4. 2013
Nepřímé daně

Na blogu SINOVIA se nyní můžete setkávat s příspěvky dvou českých studentů ekonomie, kteří do Číny odjeli na semestr získat nové (obchodní) zkušenosti. Takže Vláďo a Beo, hodně zdaru v říši středu :)!DPH
Podobně jako je u nás v EU DPH jedním s pilířových zdrojů rozpočtu EU a tedy je v centru zájmu je situace i v Číně. Zde se DPH v našem pojmu dělí na 2 daně a to na VAT (Value Added Tax = DPH) a Business tax (obchodní daň).

VAT
Systém je velice podobný našemu DPH. Daň se však platí pouze z prodaného nebo importovaného zboží. Příjmy z daní jsou odváděny ze 75% do státní pokladny a 25% do místních rozpočtů. Základní sazba daně je 17%, snížená 13% a 0%. Mezi zboží patřící do snížené sazby patří zemědělství, voda, plyn, elektřina, knihy, olej atd. 0% sazba je na export. Čím se Čína trošku liší, je kategorizace plátce daně. Jsou zde kategorie: normální plátce a drobný plátce. Drobný plátce obchodník je chápán do 800 000 RMB což je zhruba 2 400 000 Kč. Zajímavost je, že drobný plátce platí daň z celkové výše tržeb a má pouze 3% sazbu. Normální plátce už má podobný systém jako u nás a to daň na vstupu a výstupu. Lidsky řečeno: to co prodám, vynásobím 13% nebo 17% (zaleží na typu zboží) to je daň na výstupu. Na druhé straně je částka, za kolik zboží nakoupím a tu opět vynásobím sazbou daně (13% nebo 17%). A pak jednoduše odečtu daň na vstupu od daně na výstupu. Další zajímavostí je členění daňových dokladů. Zde nefunguje něco jako paragon, naleznete zde pouze fakturu a speciální fakturu. Daňovým dokladem je pouze ta speciální. Takže v praxi to vypadá tak, kde není speciální faktura, není ani povinnost platit daň. A tak většinou obchodníci neradi vydávají tyto speciální faktury.

Business Tax
Tato daň zahrnuje druhou část naší DPH a to zdanění služeb, nemovitostí a navíc příjmy z převodu nemovitostí, což je u nás zvláštní daň z převodu nemovitostí. Příjmy z této daně jdou z větší části do místních rozpočtů. Sazba daně jen nižší a to 3%, 5% a 20%.

Spotřební daně
Tato daň má podobnou filozofii jako naše česká spotřební daň. Platí ji jen výrobci a importéři. Co je však zajímavé, jsou položky, které jsou zdaňovány. Kromě alkoholu, tabáku, výrobků z nafty patří zde také automobily, které mají až 40% daň, dále kosmetika 30% daň, ohňostroj 15%, golf a jachting 10%, šperky až 10%, hodinky 20%. Od roku 2009 také dřevěné podlahy a dřevěné hůlky 5%. Daň má totiž za úkol zdaňovat i luxusní zboží a podporovat životní prostředí. Výpočet je buďto ad valorem, čili z celkové částky nebo na základě množství, do této fáze je to stejné jako u nás, navíc tady některé položky jsou zdaňovaný oběma způsoby například víno.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 899
Odeslat komentář

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat