TOPlist

Historie čínské ekonomiky

Beata Motyková, 26.3.2013 | 26. 3. 2013
Historie čínské ekonomiky

Na blogu SINOVIA se nyní můžete setkávat s příspěvky dvou českých studentů ekonomie, kteří do Číny odjeli na semestr získat nové (obchodní) zkušenosti. Takže Vláďo a Beo, hodně zdaru v říši středu :)!Padesátá léta minulého století jsou významným milníkem čínské historie,zrodila se tzv. „Nová Čína“. Jejím prvním vůdcem se stal Mao Zedong, který je do dnešní doby uctíván, např. je na všech bankovkách. V této době měla Čína „pouhých“ 540 mil obyvatel. Posléze přírůstek obyvatelstva začal nabírat obrovských čísel. Vrcholem byl rok 1978, kdy dosáhl až 23% růst, přičemž míra úmrtnosti se víceméně držela na hranici 7%. A tak se v roce 1979 vláda rozhodla zavést světově známou politiku jednoho dítěte, která vzbudila ve světě obrovský rozruch. Toto opatření přineslo ovoce, protože dnes je přírůstek pouze 12%, avšak populace pořád čítá 1,3 mld. lidí. Nejpopulárnější makroekonomický ukazatel HDP se vyvíjel od 80. let minulého století taky velice pozitivně od 6% – 36% čítalo jeho tempo růstu. Dnes osciluje kolem 10% a je tímto druhou největší ekonomickou světa. To vše je poměrně známo, avšak co stojí za těmito čísly?

Prvním faktorem je umělé navyšování výsledků vydávaných regiony ve snaze být lepší, avšak pořád je to jen malá část. Dalším významným faktorem je kosmický nárůst cen nemovitostí, což je momentálně horkým tématem v Číně. Nemovitosti rostou až 10% ročně. Výrazným faktorem se však také stává šetřivost obyvatel, kteří jsou k tomu nuceni. Nemají důchodový systém, zdravotní systém a školský systém financovaný z velké části nebo celý státem, jak je zvykem v našich evropských zemích. A tak ukládají peníze do bank a tím se tvoří kapitál v jejich ekonomice. Stinnou stránkou ekonomického růstu je znečištění. Výsledkem ekonomického růstu je stále probíhající urbanizace, která zákonitě vyvolává znečištění ve velkých městech. Z toho mi vyplývá otázka, je neustále kosmicky rostoucí ekonomika jen pozitivní jev a tak glorifikovaný?

Hospodářství prošlo v Číně značným vývojem. V letech 1949 – 1984 byla plně plánovaná ekonomika, jakou si pamatujeme i u nás. V roce 1979 nastalo mnoho ekonomických reforem a tak od roku 1984 do roku 1992 se změnila ekonomiku plánovaných komodit, což byla jakási volnější forma regulace trhu. Vystupovala zde cena tržní a státní. Pochopitelně docházelo k nerovnosti tržních subjektů. Na začátku 90. let přišla opět velká změna a to na sociální tržní hospodářství, které se příliš neliší od našeho „jen“ tržního hospodářství. Stát již neřídí hospodářství jen je jakýmsi makroekonomickým regulátorem.

Státní rozpočet již nenaplňují zisky státních podniků, ale daně daňových poplatníků a to celými 80% příjmů rozpočtu. Největší výdajovou položkou naopak tvoří školství, kultura, věda a zdravotnictví. Na vzdělání připadá 4% HDP ročně.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 163
Odeslat komentář

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat